Pytest

Фікстура, що викликається кілька разів з різними параметрами (наприклад, браузерами)

@fixture(scope='module', params=['chrome', 'firefox', 'safari'])
def get_browser(request):
    browser = request.param
    pass

DDT в тесті

from pytest import mark

@mark.parametrize(argnames='name,description', argvalues=[('a', 'aaa'), ('b', 'bbb')])
def test_new_testcase(my_fixture, name, description):
    # test here
    pass

Для того, щоб пропустити виконання всіх тестів в файлі, треба вказати значення глобальної змінної pytestmark

import pytest

pytestmark = pytest.mark.skip