Powershell

Pipeline: пошук строки в результатах попередньої команди (аналог grep)

ipconfig.exe | Select-String -Pattern 'IPv4'

Використання змінних

$myvar1 = "hello"
$myvar2 = 2
$x = $myvar2 + 3
echo $x, $myvar1

Доступ до змінних оточення

 $env:Path -split ';'

Для того, щоб шукати команду, що вже використовували раніше, можна натиснути комбінацію клавіш Ctrl + R