bash

Показати поточну директорію

pwd

Вивести зміст поточного каталогу з деталями

ls -lha

Вивести зміст цільового каталогу, наприклад /

ls -la /

Виконати кілька команд послідовно, наприклад, перейти в каталог та показати його зміст

cd ~ ; ls

Виконати кілька команд послідовно та впевнитись, що всі команди виконано успішо. наприклад, перейти в каталог та показати його зміст. Але прав на доступ до каталогу немає, тоді послідовність одразу завершиться

cd ~ && ls

Пошук попередніх команд. В терміналі можна натиснути кнопку вгору для перегляду та повторного використання попередньої команди.

Натиснувши Ctrl+R можна відкрити пошук команд. А наступною командою можна побачити список всіх використаних команд

history

Редагування файлу за допомоги редактора nano

nano file.txt

Виведення текстового файлу в термінал

cat file.txt

Поекранне читання великого файлу. Для виходу треба натиснути Q

less file.txt

Виведення частини текстового файлу в термінал. -n – кількість останніх строк, -f – залишитись в режимы читання (корисно для логів)

tail -n 10 -f server.log

Виведення системного логу

journalctl -f

Скорочений виклик попередньої команди. Наприклад, коли треба виконати її від імені рута, а перенабирати/редагувати довго

!!

Створити пустий файл

touch file.txt

Видалити директорію

rm -r mydir

Передати автоматично підтвердження, якщо команда/програма його питає

yes | rm -i file.txt

Отримати список доступних команд

help

Отримати детальну справку по команді

man ls

Для того, щоб отримати коротку справку по команді з прикладами використання, можна встановити програму tldr

sudo apt install tldr
tldr ls

Шукати файл за контентом

grep -Pri <текст_для_пошуку> <директорія>

Пошук строк в логах, в яких зустрічається слово error. Оператор | створює pipeline, тобто весь вивід першої команди передається на вхід другої

tail -f server.log | grep error

Вивести інформацію про примонтовані файлові системи та форматувати у вигляді таблиці з автотабуляцією

mount | column -t

Подивитись список процесів таблицею та у вигляді дерева

ps
pstree

Подивитись список процесів, включаючи сервіси (daemon) та їх метрики. Другий варіант – це прикрашений перший. Натисніть Q для виходу.

top
htop

Подивитись та змінити стан (start | stop | restart | status) демона (сервіса) на прикладі nginx

systemctl status nginx
systemctl restart nginx

Запускати задачу періодично для моніторингу

watch ps

Подивитись ім’я поточного користувача та змінити його

whoami
user1 - user2

Запустити команду в фоні (для цього в кінці додається &), перевірити її статус та за нагоди повернути вивід назад в термінал

watch ps &
jobs
fg

Запустити попередню команду та відправити її в бекграунд (власне, bg) та повернути назад (fg)

watch ps
Ctrl+Z
bg
fg

Створити та зчитати змінну оточення, після чого видалити

export aaa=bbb
echo $aaa
unset aaa

Подивитись всі змінні оточення

set

Створити симлінк на файл чи директорію

ln -s <реальний_файл/директорія> <лінк>